Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение за одитор/водещ одитор на системи за управление на качеството по ISO 9001:2015 от SGS – развива умения за одит на системи за управление на качеството.

Участниците в този курс ще придобият знания и умения да извършват одити на първа, втора и трета страна на системи за управление на качеството по ISO 9001 в съответствие с ISO 19011 и ISO/IEC 17021, в зависимост от конкретния случай.

Какво ще научите?

След завършване на курса за обучение за водещи одитори по стандарт ISO 9001:2015 вие ще научите:

  • Целите и стопанските ползи на системата за управление на качеството, стандартите на системата за управление на качеството, одити на системата за управление на качеството и сертифициране от трета страна
  • Ролята и отговорностите на одитора при планиране, провеждане, отчитане и проследяване на одит на система за управление на качеството, за да се установи съответствие (или несъответствие) с ISO 9001, в съответствие с ISO 19011 и ISO/IEC 17021, в зависимост от конкретния случай

Предварителни познания

Преди да започнат този курс, от участниците се очаква да имат следните предварителни познания:

  • Системите за управление, в това число основните елементи на системата за управление, отговорностите на висшето ръководство и цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
  • Основните понятия на системата за управление на качеството и седемте принципа за управление на качеството на ISO 9000
  • Изискванията на ISO 9001 и нейните често използвани термини и определения за управление на качеството

Информация за курса

  • Смесен курс Три дни присъствени сесии и 4 онлайн модули
  • Обучение в класна стая 5 дни

Този курс е сертифициран от Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA 17977-PR238).

Издаване на сертификат за курса

Участниците, които успешно преминат изпита и непрекъснатото оценяване, ще получат сертификат за постижение, който удовлетворява изискването за формално обучение за лица, желаещи да бъдат сертифицирани като одитор/водещ одитор на CQI/IRCA.

Надеждно обучение по ISO 9001:2015 от водещ организатор на курсове

Като лидер в областта на професионалното обучение ние се възползваме от дългогодишния си глобален опит. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас днес, за да запазите място в нашия курс за обучение за одитор/водещ одитор на системи за управление на качеството по ISO 9001:2015.