Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ако Вашият бизнес се занимава с опасни вещества, нашите екипи по планиране на извънредни ситуации са готови да поемат контрола над управлението на извънредни ситуации вместо Вас.

Обадете ни се още днес за план за действие, за да защитите репутацията на Вашата компания и околната среда в случай на извънредна ситуация.

За успешното управление на инциденти Ви е необходима незабавна намеса за защита на Вашия персонал, Вашата продукция и околната среда. Когато възникне извънредна ситуация, наличието на опитен, добре обучен персонал с подходящо оборудване е от решаващо значение за смекчаване на въздействието от инцидента.

Нашите екипи за действие в извънредни ситуации Ви предоставят глобална мрежа от специалисти, предлагащи целогодишно и денонощно управление на извънредни ситуации. Ние използваме най-новото оборудване за безопасност (в това число опаковки, материали за попиване и обезопасяване, съдове, помпи и измервателна апаратура) и можем да осигурим съоръжения за безопасно отстраняване, съхранение и изхвърляне на отпадъци.

Чрез нашите услуги Вие ще бъдете подкрепяни и уведомявани по всяко време, и Вашият бизнес ще съответства на всички регламентиращи нормативи. Вие ще получите:

  • незабавно съдействие от инспектор, който ще състави подробен доклад на мястото на инцидента,
  • екип за действие в извънредни ситуации, който ще работи в тясно сътрудничество с местните власти, с правоохранителните органи и с персонала на местните служби за гражданска защита за овладяване на замърсяване, 
  • достъп до екипи от нашите акредитирани лаборатории за внимателна оценка на проби от почва, вода и въздух,
  • координирани комуникации, за да сте информирани на всеки етап от дейността,
  • подкрепа от нашия екип по всяко време (екип за действие в извънредни ситуации, лабораторни услуги, анализ, експерти по отпадъци и околна среда, достъп до справки и данни)
  • Експертиза за саниране и възстановяване на обект

Нашите проверки и доклади са независими и включват подробен доклад за действия в извънредна ситуация, който да Ви съдейства за решителното и окончателно овладяване на извънредната ситуация.

Не се излагайте на риска да се окажете неподготвени за извънредна ситуация – обадете са на нашия екип от експерти още днес за Вашия цялостен план за управление на инциденти.