Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Защитата на здравето на Вашите работници е важно за тяхната лична безопасност и за репутацията и конкурентното предимство на Вашата фирма.

Свържете се с екипа на SGS за хигиена на труда и промишлена хигиена, за да защитите Вашите работници и да предпазите Вашия бизнес.

Спазването на разпоредбите за охрана и безопасност на труда не се изчерпва само с осигуряването на каски и защитно облекло. Вашето работно място може да е източник на риск чрез излагане на въздействието на газове и радиация, както и на опасности, свързани с контролирането на температурата, шума и микрозамърсителите. Нашите екипи за услуги по околна среда могат да предоставят цялостен преглед на зоните на работа, където здравето и безопасността трябва да бъдат прегледани. Основавайки се на нашите тестови резултати, ние предоставяме надежден план за справяне с проблеми, които открием на Вашето работно място.

Ние използваме национални стандарти, за да направим изпитване за широк спектър от замърсители, в това число:

  • Киселинни газове
  • Амоняк и сярна киселина
  • Азбест и прах, който се вдишва
  • Топлинно напрежение
  • Органични газове и изпарения
  • Осветление (сила на светлината)
  • Шумово замърсяване

За извършването на бърз анализ на място още днес се обадете на нашия екип и направете работното си място по-чисто и по-безопасно за Вашите хора.