Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Вашето работно място би могло да бъде потенциален източник на електромагнитни полета, които могат да предизвикат неблагоприятни здравословни проблеми. За да сте сигурни, че работите в безопасна среда, обадете се на SGS за извършване на оценка по мониторинг на електромагнитни полета. 

Електромагнитното излъчване се генерира от различни източници на Вашия обект, като се започне от ниските честоти на базови радио станции, базови станции за мобилни телефони и лазерни баркод четци, и се стигне до високочестотни приложения, напр. рентгенови лъчи. Рисковете за здравето, предизвикани от електромагнитните полета, зависят от интензивността на полето.

За да се направи оценка на потенциалните рискове във Вашите сгради, ние извършваме мониторинг на електромагнитните полета на място. Ние предоставяме обстоен доклад, който включва анализ на мониторинга и конкретни препоръки, за да отговорите на нормативните изисквания за Вашия обект.

Нашите експерти използват софтуерни пакети специално за Вашия обект за моделиране на въздействието на електромагнитните полета, което да отговаря на нуждите на Вашия бизнес. Нашият анализ на електромагнитните полета се извършва по международните стандарти и указания.

За да подобрите Вашата работна среда, обърнете се към нашите специалисти по мониторинг на електромагнитни полета за извършване на оценка още днес.