Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите на SGS за управление на отпадъците предлагат балиране на опасни отпадъци, за да се гарантира, че Вашите отпадъци отговарят на съответните стандарти за рециклиране и обработка.

Обадете се на нашия опитен екип още днес, за да научите повече.

За да се рециклират Вашите опасни отпадъци, те трябва да се анализират и опаковат в съдове с подходяща големина, ограничена по закон. Нашите акредитирани лаборатории са лицензирани за боравене с опасни отпадъци и тяхното транспортиране. Ние разполагаме с най-новото оборудване за балиране на отпадъци в по-малки количества, за да бъдат приемливи за окончателна обработка.

Благодарение на нашата мрежа по цял свят и опит в разработването на логистични решения за редица отрасли, ние можем да пригодим подхода за управление на отпадъци за Вашите конкретни нужди. В случай на спешно преработване на опасни продукти – например, прехвърляне на продукти от варели в други съдове – нашите екипи за отпадъци в околната среда имат знания и умения за бързо и ефективно справяне с предизвикателствата. Това осигурява връщането на Вашите продукти във веригата на доставки възможно най-бързо, а процесите на управление на Вашите отпадъци укрепват Вашия бизнес чрез спазване на стандартите за околната среда.

Цялата ни дейност се извършва в съответствие с местните и международни наредби. Вашето съответствие със законодателството за отрасъла е гарантирано чрез нашето сертифициране като доказателство, че Вашите отпадъци са обработени по надлежния начин.

За да бъдете спокойни и да си осигурите ефективна програма за управление на отпадъци, уредете балиране на Вашите опасни отпадъци като се обадите на нашия екип още днес.