Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Електрическите и електронните продукти се регулират за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на почти всеки пазар по света. Ние в SGS оперираме най-голямата, напълно оборудвана и най-ефективна мрежа от центрове за EMC тестове в света.

Всички електрически и електронни уреди или инсталации си влияят взаимно, когато са свързани помежду си или са поставени в близост. Това може да бъде видяно например в смущенията между телевизора или радиото Ви и близко стояща перална машина или въздушен електропровод. Изискванията за електромагнитна съвместимост са създадени, за да се наложи контрол в разумни граници върху тези странични ефекти. По подобен маниер, при колите много елементи се управляват електронно и всяко смущение може да доведе до тяхната неизправност. Ето защо е важно тези системи да бъдат оценени за качество и функционална безопасност с помощта на EMC регулациите.

В международен план, EMC стандратите са разработени за две основни цели. На първо място, те регулират електромагнитните емисии от даден уред и на второ място осигуряват имунитета на този уред на електромагнитно смущение.

В качеството си на акредитиран орган за сертификация, ние Ви подкрепяме при внедряването на EMC регулациите.

Нашата глобална мрежа от лаборатории притежава капацитет за EMC тестове на:

 • Радио и телекомуникационно оборудване
 • Автомобилна електроника
 • Медицински уреди
 • ИТ оборудване
 • Домашни и търговски продукти
 • Домакински уреди и електрически инструменти (за домашна и индустриална употреба)
 • Осветителни тела
 • Лабораторно оборудване
 • Електрически играчки
 • Продукти за тежката индустрия
 • Машини и оборудване за строителството
 • Системи за сигурност и аларми
 • Железопътно оборудване
 • Продукти за здравето, тонуса и красотата

EMC стандарти и директиви

Ако сте производител или вносител на електрическо и електронно оборудване, за Вас е от ключово значение да знаете дали продукта Ви е съвместим с друг тип електрическо оборудване. За да осигурят съвместимост, правителствата са въвели ЕМС стандарти и директиви.

Директива 89/336 на ЕС описва правилата за всички уреди и системи, които използват електричество - от продукти работещи на батерии до инсталации с високо напрежение. За някои продукти съществуват изключения и за тях се прилагат самостоятелни ЕМС критерии.

Директивата за електромагнитна съвместимост (ЕМС) - 2004/108/ЕС гарантира, че електрическото и електронно оборудване ще създаде ограничено радиочестотно смущение, така че други уреди да не бъдат повлияни.

Тестовете по ЕМС от SGS показват на клиентите, че продукта(ите) Ви отговарят на съответните регулации.