Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Без да взимат под внимание размера на Вашата организация, услугите на SGS свързани с тестване на медицински изделия, сертификация, одит и обучение могат да Ви напътстват по отношение на трудностите, свързани с международните и разпоредби относно медицинсите изделия, така че Вашите продукти да получат бърз пазарен достъп, като в същото време се осигури съответствие с нормативните стандарти и регулации.

Като най-голямата комания в света за инспекция, проверка, изпитване и сертификация, ние предоставяме на клиентите водеща на пазара, глобална мрежа от медицински офиси, лаборатории и експерти. Работейки в повече от 35 страни, ние предлагаме глобални и местни решения, предвидени да отговорят на вашите изисквания за сертификация, тестване, обучение и одит. Всъщност ние предлагаме всяко глобално одобрение, от което се нуждаете сега или ще се нуждаете в бъдеще.

Сертификация: ISO 9001, ISO 13485, Директива на ЕО 93/42/EEC (MDD), Директива на ЕО 98/79/EEC(IVDD), CMDCAS( Канада), PMD Act ( Япония), INMETRO(Бразилия), Програма за акредитирани лица на FDA, Добри дистрибуторски практики, с допълнителни регулаторни одобрения за Тайван, Хонг Конг, Австралия, Корея, Саудитска Арабия и други.

Електромедицинско изпитване: Безопасност на продукта и EMC изпитване на широка гама от IEC/EN 60601 и IEC/EN 61010 серии с одобрение от CB, NRTL и ISO 17025 акредитация.

Микробиологично и фармацевтично изпитване: Стерилност, биосъвместимост, биоаналитичност.

Други тестове: Безжично/Телемедицина. Батерия, RoHS 2, опаковане.

Обучение: QMS/одит, вътрешен одит, глобални нормативни актове, процес на стерилизация, управление на риска, безопасност на продуктите/EMC като публично достъпни курсове или вътрешнофирмени програми.

Одит: Одити на доставчиците, одити на анализа на празнотите, audits, фармацевтични GMP одити.

Дайте възможност на SGS да улесни вашия достъп до глобалните пазари и да подкрепи веригата Вашата верига за доставки и управление на риска. 

Включени запитвания

Когато попълвате формуляр за запитване, моля изберете Индустрия >Медико-биологични науки и стартирайте полето "Как може SGS да помогне" посредством думите "Медицински устройства" за да се убедите, че ще получите бърз отговор от нашите експерти.