Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Размера и формата на частиците представляват интерес за клиенти от широка гама отрасли, защото размерът на частиците на биофармацевтичните продукти може да окаже въздействие върху продукта по два начина: като влияние върху производството на лекарства и като индикатор на замърсяване.

Много клиенти търсят услугите на SGS за анализ на частиците, за да получат по-добра представа по време на разработването и производството на продукти и това се превръща във все по-важен параметър в API и охарактеризирането на помощните вещества. Фармакологичното поведение на даден лекарствен продукт може да се повлияе от промените в размера и структурата на частиците. В допълнение, се изисква информация относно потенциалното заразяване на инжекции и инфузии, като част от оценката за безопасност на лекарството. Ето защо, интензивното изучаване на API и размера на частиците на помощните вещества от разработването до производството на лекарствата, могат да улеснят развитието на безопасни, стабилни и ефикасни продукти.

Независимо от това какъв е Вашия отрасъл, нашите лаборатории от световна класа предлагат пълен набор от тестове, които да Ви помогнат при тестването на частици. Това включва изчисляване на броя на частиците и анализ на различните по големина и форма частици, включително:

  • Измерване на лазерната дифракция
  • Механично пресяване
  • Пресяване с въздушна струя и пресяване със звук
  • Оптична микроскопия
  • Сканираща електронна микроскопия на околната среда

Нашите анализи се извършват от експерти от световна класа в една от нашите най-модерни лаборатории в цял свят. Тестовите програми са оформени според естеството на Вашия продукт и Вашите специфични изисквания и могат да Ви помогнат да отговорите на регулаторните изисквания на международно и местно ниво.

С десетилетия опит, отговарящ на изследователските нужди на клиенти от различни отрасли, SGS има силна репутация в предоставянето на анализ на частици с високи стандарти на точност и професионализъм. Свържете се с един от нашите консултанти днес, за да обсъдите как анализът на частици може да помогне за възможно най-бързото и безопасно придвижване на Вашия продукт до пазара.