Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Като световен лидер в клиничните проучвания, SGS Ви осигурява мащабни услуги в областта на клиничната фармакокинетика и анализ (PK), както и фармакодинамична (PD) помощ в предклиничните и клиничните изследвания от фаза I до III.

Ние предлагаме процедури с високо качество и резултати, които отговарят на международните регулаторни стандарти (FDA, EMEA, ICH) в секции за Фаза I в ЕС (в Антверпен, с обща база от 92 легла). 

Клинична експертиза

 • Предклинична PK и токсикокинетика (GLP съвместими)
 • Биоеквивалентност и сравнителна бионаличност
 • Фармакокинетични услуги, свързани с абсорбция, разпределение, метаболизъм и екскреция (ADME) (C14 изследвания)
 • Модифицирани формули за освобождаване
 • Трансдермално приемане на лекарства
 • Инхалирани лекарства
 • Имунологична реакция
 • PD профилиране на фармакологични ефекти, включително широка гама от биомаркери

Фармакокинетичен и фармакодинамичен анализ

Всеки един от нашите специалисти във фармакокинетиката има средно над 10 години опит и помага на нашите клиенти с:

 • експертен PK принос към планове за разработка на предклинични и клинични опити
 • оценка на данните за безопасност и данните за разпределението на животински тъкани
 • план на изследването: изчисляване големината на проба, оптимизиран график за вземане на проби
 • Анализ с и без компартментализация
 • PK/PD моделиране и симулация (включително популационен подход)
 • Обобщен анализ
 • Статистически анализ и отчитане на PK и PD резултати
 • Изготвяне на научни публикации и брошури за изследователи
 • Опит с всички видове дизайн на изследвания и анализи на данни като „първо-при-хората", DDI, BA/BE, PK, POC, ADME (C14) и PK в специални популации

Софтуерни инструменти

 • WinNonlin®
 • NonNem®
 • Програми на Sigmaplot за създаване на макроси и статистически отчети.

Свържете се с SGS днес, за да разберете как можем да Ви помогнем с Вашите фармакокинетични и фармакодинамични изпитвания.