Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS е лидер в индустрията за тестване на контейнери (USP, EP, JP, BP), като осигурява тестове на пълния пакет фармацевтични и медицински устройства за фармацевтичната индустрия.

Безопасността и ефективността на всеки един фармацевтичен продукт е неразривно свързан с неговата опаковка. Контейнери или кутии за контейнери, които не отговарят на физическите, химическите или биологичните спецификации на основните ръководства ще компрометират качеството на самия лекарствен продукт.

Тестовете на опаковките на фармацевтичните продукти включват:

 • използвани материали за производството на контейнерите
 • идентификация
 • тест за пределно съдържание
 • примеси
 • количествени анализи
 • Тестване на контейнери (стъклени, пластмасови, гумени тапи за контейнери…)
  • класификация
  • идентификация
  • тест за пределно съдържание
  • биологични тестове
  • тежки метали
  • физикохимични тестове
  • инфилтрация на водни пари
  • изследвания за екстрахирани вещества от контейнера
  • протоколи по клиенти
 • взаимодействие контейнер/съдържание
  • 25°C/40% относителна влажност (r.h.)
  • 23°C/75% относителна влажност (r.h.)
  • изследвания на екстракционни и филтрационни вещества
  • изследвания на миграция
  • протоколи по клиенти

Свържете се още днес със SGS, за да разберете как можем да Ви помогнем според Вашите изисквания за тестване на контейнери.