Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Международните пазари налагат стриктни изисквания за потребителските стоки, определянето и спазването на тези изисквания може да бъде сложно предизвикателство. Ние, служителите на SGS, притежаваме познания във всеки сектор и промишленост, чрез които ще Ви помогнем да определите и спазвате изискванията на Вашия пазар.

Нашите технически експерти ще Ви помогнат да установите стандартите и изискванията, които трябва да спазвате, за да може Вашите стоки да получат пълен достъп до пазара, независимо от промишлеността или сектора, и ще Ви позволят да се съсредоточите уверено върху стратегическото планиране и тръгруване с доверие.