Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага пълен пакет за анализ на протеини и пептиди съгласно стандартите на ДЛП/ДПП и е идеалният партньор за клиенти, търсещи да възложат услугите, свързани с охарактеризиране на фармацевтични и биологични продукти.

Нашата мрежа от лаборатории наема най-способния и високо квалифициран персонал с опит в предоставянето на анализ на протеини, пептиди, биологични и биоподобни продукти за клиенти от цял свят. Техният опит и знания са подкрепени от най-модерни техники и технологии, включително широка гама от масспектрометри с висока производителност.

Нашите услуги са изцяло гъвкави съобразно Вашите нужди и могат да бъдат използвани като самостоятелни тестове или като цялостен пакет, който би могъл да включва:

  • Услуги, свързани с N-терминално и C-терминално секвениране
  • "De novo" секвениране
  • Анализ на аминокиселини, включително: определяне на коефициента на екстинкция, охарактеризиране и изчисляване на протеиновата концентрация
  • Услуги, свързани с пълното охарактеризиране на антитела

Независимо от Вашите нужди, всички наши услуги се придържат към насоките на Международната конференция по хармонизация на техническите изисквания за регистрация на фармацевтични продукти за хуманна употреба (ICH).

SGS е вече надежден партньор за много фирми по цял свят по отношение на нуждите, свързани с охарактеризиране на протеини и пептиди. Като водеща световна компания за инспекция, верификация, тестване и сертифициране, ние сме признати като световен еталон за качество и интегритет.