Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS разбира, че пакетът или контейнерът, който съдържа вашия продукт, е от жизнено значение за неговата безопасност и ефикасност: един слаб контейнер или такъв, който допуска замърсяване на вашия продукт, може да застраши здравето на вашите клиенти и вашата репутация.

Услугите на SGS за изпитване на опаковки и контейнери предлагат редица тестове, които да гарантират, че вашите опаковки са подходящи за целта и няма да компрометират вашия продукт.

Нашите тестове на опаковки и контейнери са разработени така, че да отговорят на нуждите на широка гама от клиенти от фармацевтичната, биофармацевтичната промишленост, индустрията на мобилните устройства и други свързани отрасли. Всеки има конкретни нужди, затова нашите услуги са достатъчно гъвкави, за да бъдат включени в програми, предоставящи постоянна подкрепа или временно съдействие в натоварените периоди. Всички тестове се провеждат съгласно изискванията на регулаторните органи и съответната фармакопея.

Тестовете се извършват от нашите добре обучени експерти в една от нашите най-модерни лаборатории в цял свят. Те включват изследвания на суровините, използвани за направа на контейнери, тестове на крайните контейнери и тестове за проучване на взаимодействието между опаковката и съдържанието, включително филтрационни и екстракционни изследвани.

SGS има няколко десетилетия опит в предоставянето на услуги по изпитване на контейнери и опаковки в помощ на контрола на качеството и оценката на риска при клиентите. Нашите консултанти са винаги на разположение, за да обсъдите как можем да ви помогнем да гарантирате, че вашите опаковки не компрометират безопасността и качеството на продуктите.