Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Предлаганото от SGS валидиране на фармацевтичното почистване валидира малки молекули-лекарства, пептиди, протеини и почистващи детергенти и идентифицира замърсителите.

Във фармацевтична среда от изключително важно значение е да се гарантира, почистването, поддържането и дезинфекцирането на Вашето оборудване и инструменти като тези процедури трябва да се извършват на определени интервали, за да се предотвратят повреди или замърсявания на Вашите лекарствени продукти. Нашите услуги за валидиране на фармацевтичното почистване включват анализ на общия въглерод и тестване на общия органичен въглерод (TOC), което представлява бърз, точен и евтин скрининг протокол за валидиране на малки молекули-лекарства, пептиди, протеини и почистващи детергенти.

Защо трябва да изберете предлаганото от SGS валидиране на фармацевтично почистване?

Ние можем да ви помогнем да:

  • валидирате малки молекули-лекарства, пептиди, протеини и почистващи детергенти
  • спасите скъпото производство чрез бързо откриване на замърсяването
  • идентифицирате и определите количествено замърсителите с помощта на нашата широка гама от хроматографска и мас-спектрометрична апаратура
  • отговорите на регулаторните задължения като напр. Кодекса на федералните разпоредби (CFR) - заглавие 21 CFR 211.67

Надеждно валидиране на фармацевтичното почистване, осигурено от водещ доставчик

Като водещ световен доставчик на валидиране на фармацевтичното почистване и анализ на общия органичен въглерод (TOC) при валидиране на почистването, ние Ви предоставяме нужния за Вас опит, техническа и регулаторна експертност и изключителна глобална мрежа.

Общият органичен въглерод може да се използва с всички съответни стандартни методи за вземане на проби като тампони, кърпички, техники за изплакване и потапяне и ако е необходимо, да се извършва според протоколите за цялостна добра лабораторна практика. Общият органичен въглерод може да се използва при почистване на място (CIP) и при почистване без разглобяване на оборудването (COP).

Нашият анализатор на общия органичен въглерод на Shimadzu предлага опции за измерване, които включват:

  • общ въглерод (TC) с диапазон на измерване от 0~3000mg/L
  • неорганичен въглерод (IC) с диапазон на измерване от 0~2500mg/L
  • тестване за общ органичен въглерод (TOC)
  • непречистваем органичен въглерод (NPOC)

Всички методи имат кратко време за анализ и обикновено изискват обеми на проби в диапазон от 350~20,400µl.

Свържете се с нас сега, за да научите повече за нашето валидиране на фармацевтичното почистване.