Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Предлаганите от SGS услуги по трансмисионна електронна микроскопия Ви помагат да откриете и количествено определите вирусните частици през целия производствен процес на биофармацевтични продукти и ваксини.

По време на производствения процес Вие трябва да се уверите, че Вашите ваксини и биофармацевтични продукти не съдържат вирусни частици. Нашите услуги по трансмисионна електронна микроскопия (TEM), включително техниките на електронната микроскопия за отрицателното оцветяване и за тънките части, помагат за откриването на случайно привнесени вещества по време на целия производствен процес на биофармацевтичните продукти и ваксини.

Защо трябва да изберете предлаганите от SGS услуги по трансмисионна електронна микроскопия?

Ние можем да ви помогнем да:

 • получите точна визуализация на вирусните частици в биологичните течности иин витро с помощта на нашите услуги за трансмисионна електронна микроскопия
 • получите директна визуализация на размера на частиците и морфологията (интра- и екстра-клетъчно)
 • идентифицирате вирусите в биологични проби
 • наблюдавате вирусите, вирусоподобните частици, случайно привнесените и други външни частици с помощта на трансмисионна електронна микроскопия на най-малко 200 клетъчни профила
 • идентифицирате и охарактеризирате вирусните частици чрез нашето изследване с електронна микроскопия при отрицателно оцветяване
 • наблюдавате ретровирусните количества при материал от суров добив от ферментори преди извършване на пречистването/преработката, осъществяваща се надолу по веригата на производствения процес като използвате нашите техники за отрицателно оцветяване

Надеждни услуги по трансмисионна електронна микроскопия от водещ доставчик

Като световен лидер в трансмисионната електронна микроскопия нашите учени по клетъчна биология Ви предлагат изключителен научен теоретичен и практически опит в рамките на организации за договорни изследвания (CRO) и в академични среди.

Нашите високо квалифицирани експерти по електронна микроскопия Ви предлагат повече от десет годишен опит като успешно прилагат тези техники в цялата производствена индустрия на биологичните продукти. Освен това нашият трансмисионен електронен микроскоп Philips CM-10, който е снабден с плоча и с цифрови камерни системи, може да обработва цифрови изображения като Ви предоставя бързи резултати и одитни доклади.

Ние Ви предлагаме изследване за:

 • основни клетъчни банки
 • действащи клетъчни банки
 • клетъчни линии
 • супернатанти от културата
 • непречистени добиви от ферментори
 • ваксини

Свържете се с нас сега, за да научите повече за нашите услуги по трансмисионна електронна микроскопия.