Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

С над 25-годишен опит, услугите на SGS Life Science предоставят клинични изследвания, свързани с абсорбция, разпределение, метаболизъм и екскреция (ADME) и пълен анализ с радиоетикетирано съединение.

SGS е Вашият идеален партньор в изследванията, свързани с метаболитно профилиране и масов баланс заради следните интегрирани възможности:

  • Анализ и клинични изпитвания, изпълнени в сътрудничество със собствения отдел на фаза I на SGS в Белгия.
  • Масов баланс, установен в 6 до 8 изследвания върху човека годишно
  • Изследвания на метаболизма при човека от напреднала течна хроматография-масспектрометрия (LS-MS)/MS и други технологии (QTrap, QTof, TopCount)
  • Броене на течна сцинтилация и изгаряне на проби за определяне на радиовъглерод (изследвания за масов баланс)
  • Определяне на протеиново свързване
  • Високоефективна течна хроматография (HPLC) с онлайн радио детектор и массспектрометрия (MS) за метаболитно профилиране
  • Анализ на неетикетирано лекарство от течна хроматография-масспектрометрия (LS-MS/MS)

Микродозиране

SGS извършва изследвания за микродозиране в своите клинични отдели и си сътрудничи за аналитична част с избран партньор, който осигурява високо чувствителен анализ (мас-спектрометрия с ускорител), необходим за количественото определяне на радиоактивността в биологичните проби, получени от тези клинични проучвания.