Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В продължение на много години SGS работи в областта на изследванията за имуноаланиз и имуногенност.

Нашият мултидисциплинарен екип от главни учени и имуноаналитици работи с нашите клиенти, за да се отнесе към техните имуноаналитични изисквания според конкретния случай, като се предлага:

 • Опит и познания за предклинично и клинично изследване
 • Формати на множество количествени изследвания (индиректен или директен ензим-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) и радиоимунен анализ (RIA))
 • Трансфер или разработване на методи
 • Валидиране на методи съгласно сегашните насоки и литература
 • Количествени изследвания за скрининг на имуногенност (пептидни/протеинови лекарства и терапевтични моноклонални антитела):
  • Откриване на антитела срещу лекарствен препарат (ADA)
  • Подходящи свързващи точки
 • Количествени изследвания за потвърждаване на имуногенност:
  • Демонстрация на специфичността на откриване на антитела срещу лекарствен препарат (ADA)
  • Използване на потвърдителни свързващи точки
 • Охарактеризиране на антитела:
  • Неутрализиране на количествени изследвания, свързани с откриването на антитела срещу лекарствен препарат (ADA)
  • Изследвания на клетъчна основа 
  • Изотипност
 • Тестване на титриране
 • Профилиране на цитокини

Решения на въпроси, свързани с изследвания на флоуцитометрията

SGS предлага и високо-гъвкава технология за анализ на флоуцитометрия в подкрепа на клиничната разработка. В момента разработваме BD FACSCanto II (три лазера, осем цвята), оборудван с високо производствен шаблон.