Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Учените на SGS могат да направят разработки на ин витро анализи от Ваше име като CACO2, както и да правят модели за пропускливост на кожата. В нашите лаборатории имаме възможност да направим флоуцитометрия.

Нашите експерти имат голям опит, както в прилагането на анализи от клиенти, така и в разработването de novo. Лабораториите ни във Франция и Белгия са сертифицирани по GLP и рутинните одити от местни агенции са доказали, че нашите лаборатории непрекъснато постигат най-високите стандарти в съответствието с GLP. В тези възможности ние предлагаме биоаналитична подкрепа за около 100 предклинични изследвания на година.

Нашата услуга за ин витро анализ и биоанализи на клетъчна основа включвнат:

 • Моделите включват:
  • Мономолекулен слой: Индивидуализирано доставяне на първични фибропластни или кератиноцитни култури
  • Човешки и животински клетъчни линии (L929, Vero, IMR-90, MRC-5, CHO, HL-60, и др.)
  • 3D модел на кожа (епидермис - в цялата му дебелина)
  • 3D епител на човешка роговица
  • 3D модел на епител на човешки бял дроб
  • CACO-2 (модел на човешки тънки черва)
  • Изолирани човешки кръвни телца (PBMC, лимфоцити, моноцити, и др.)

  • Видове изследвания
   • Бариерни и метаболитни функционалности като ин виво
   • Перкутанна абсорбция и метаболизъм, дразнене на кожата, сенсибилизация, тестове за корозивност, фототоксичност, зарастване на рани
   • Предвиждане на потенциала за дразнене на окото от химикали (алтернатива за ин виво теста по Draize)
   • Чревна абсорбция и метаболизъм
   • Медицински цитотоксични препарати
   • Пропускливост на веществата в лекарствата
   • Токсичност на API или екципиенти
   • Задължителни тестове на API рецептори
   • Зарастване на рани
   • Физиологично влияние върху клетъчните култури 
   • Синтез на биомаркери и освобождаване
   • Биотестове за неутрализиране на антитела
   • Производство на цитокин
   • Фагоцитоза/опсонизация
   • изследване на дейността на вътрешноклетъчните ензими (COX, MPO, и др.);
   • изследване на сигналната трансдукция (STAT-1, p38 MAPK,P44, AKT/PKB, и др.);
   • Активиране на имунните клетки и видове изследвания за токсичност:
    • биомаркери (активиране на клетъчни рецептори & сигнализиране);
    • фагоцитоза на неутрофилите / макрофагите;
    • опсонизация;
    • фототоксичност;
    • Флоуцитометрия: BD FACSCanto II (Имунофенотип / имунотокс)
    • Имуногенност на ваксините
    • Клетъчно-медииран имунитет