Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Предлаганият от SGS остатъчен анализ и анализ на свързаните с производствения процес примеси включва ефективно изследване за остатъчни примеси и остатъчен анализ за Вашите биофармацевтични продукти.

Широката гама от съединения, добавена по време на производствения процес на Вашите биофармацевтични продукти, може да се появи в крайния продукт под формата на примеси, свързани с производствения процес. Въпреки това остатъчни примеси трудно могат да бъдат открити. Ето защо ние предлагаме ефективен анализ на свързаните с производствения процес примеси, изследване за остатъчни примеси и остатъчен анализ на биофармацевтичните продукти. В резултат на това можем да Ви помогнем да потвърдите ефективното отстраняване на примесите от производствения процес надолу по веригата, както и отсъствието им от крайния продукт.

Защо трябва да изберете предлагания от SGS остатъчен анализ и анализ на свързаните с производствения процес примеси?

Ние предлагаме анализ на свързаните с производствения процес примеси, изследване за остатъчни примеси и остатъчен анализ при биофармацевтичните продукти, което ще Ви помогне да:

  • анализирате свързаните с производствения процес примеси и замърсители във Вашите биотехнологични или биологични продукти
  • потвърдите ефективното отстраняване на примеси от производствения процес надолу по веригата
  • гарантирате отсъствието на примеси от крайния Ви продукт
  • откриете примеси в клетката-гостоприемник, включително протеини в клетката-госторприемник и ДНК в клетката-госторприемник
  • разработите анализи на специфични протеини в клетката гостоприемник за Вашата експресираща клетъчна линия
  • демонстрирате безопасност като покажете дали примесите в клетката-гостоприемник попадат в рамките на допустимите нива

Надежден анализ на свързаните с производствения процес примеси от водещ доставчик

Като водещ световен доставчик на изследвания за остатъчни примеси и остатъчен анализ при биофармацевтичните продукти, ние предоставяме нужния за Вас опит, техническа и регулаторна експертност и изключителна глобална мрежа.

Ние Ви предлагаме широк набор от най-съвременна хроматографска и мас-спектрометрична апаратура, която съчетана с богатия опит в разработването на методи, се използва при оптимизията на аналитичния метод за анализ на примесите. След това оптимизираният метод може да се валидира като отделно изследване или да се извърши цялостно валидиране в съответствие с ICH Q2(R1) и GMP.

Свържете се с нас сега, за да научите повече за нашите услуги за свързаните с производствения процес примеси.