Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Охарактеризирането на детергенти и повърхностно активни вещества от SGS обхваща набор от техники, включващи анализ на повърхностно активни вещества, тестване за остатъчни повърхностно активни вещества и анализ на остатъчни детергенти, които ще Ви помогнат да охарактеризирате повърхностно активните съединения.

Ние Ви предлагаме богат опит в изготвянето на подробно охарактеризиране на повърхностно активните съединения по индивидуален начин, в смеси или в крайни продукти. С нашите задълбочени познания в областта на техниките за анализ на повърхностно активните вещества, можем да изберем съответния аналитичен подход, който да отговори на Вашите индивидуални проекти.

Те могат да включват:

 • положителна и отрицателна мас-спектрометрия с електроспрей йонизация (ES-MS)
 • положителна и отрицателна течна йонна хроматография с мас-спектрометрична детекция (LC-MS).
 • йонизация чрез матрично подпомагана лазерна десорбция - мас-спектрометрия по време на полет (MALDI-TOF MS) за идентифицирането на нейонни повърхностно активни вещества

Защо трябва да изберете предлаганите от SGS анализ и охарактеризиране на детергенти и повърхностно активни вещества?

Нашите услуги включват анализ на повърхностно активни вещества, тестване на остатъчни повърхностно активни вещества и анализ на остатъчни детергенти. Ние можем да ви помогнем да:

 • откриете и определите количествено детергентите в биофармацевтичните продукти съгласно ICH Q6B, включително TWEEN и полиетилен гликол (PEG)
 • идентифицирате катионни и амфотерни детергенти като четвъртични амониеви соли, N-оксиди, сулфобетаини и нейонни детергенти чрез положителна мас-спектрометрия с електроспрей йонизация (ES-MS)
 • идентифицирате анионни детергенти като алкилбензен сулфонати и етер сулфати чрез отрицателна мас-спектроместия с електроспрей йонизация (ES-MS)
 • идентифицирате алкоксилирани нейонни детергенти като алкилфенолетоксилати, алкохол пропоксилати и бензинови дисперсанти с помощта на течна хроматография с мас-спектрометрия (LC-MS)
 • анализирате ниските нива на повърхностно активните вещества или комплексни матрици с помощта на течна хроматография с мас-спектрометрия (LC-MS)

Надежден анализ и охарактеризиране на детергенти и повърхностно активни вещества от водещ доставчик

Като водещ световен доставчик на анализ и охарактеризиране на детергенти и повърхностно активни вещества, ние предоставяме нужния за Вас опит, техническа и регулаторна експертност и изключителна глобална мрежа.

Нашият анализ и охарактеризиране на детергенти и повърхностно активни вещества се използват в широк спектър от индустрии, включващи:

 • наблюдение на протоколите за почистване във фармацевтичната индустрия
 • откриване на бензинови добавки чрез отрицателна мас-спектрометрия с електроспрей йонизация (ES-MS)
 • анализиране на почвата, подземните води и бентосните проби на фауна за следи от повърхностно активни вещества, включително остатъци от флуориран сулфонат, перфлуорооктан сулфонати (PFOS) и неговите разпадни продукти, получени от пожарогасителни пени.

Свържете се с нас сега, за да научите повече за нашия анализ и охарактеризиране на детергенти и повърхностно активни вещества.