Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Анализът на примеси и замърсители при биотехнологичните продукти от SGS включва широка гама от услуги, предоставящи охарактеризиране на примеси и на замърсители при продукти, получени по биотехнологичен начин и при контрол на микробното замърсяване.

За да Ви помогнем да отговорите на насоките на ICH Q6B, по време на охарактеризирането на продукта Вие се нуждаете от извършването на точен анализ на примесите и замърсителите при биотехнологичните продукти. Ние предлагаме редица услуги и техники като предоставяме охарактеризиране на примеси и замърсители при продукти, получени по биотехнологичен начин.

Като водещ световен доставчик на анализ на примеси и замърсители при биотехнологичните продукти, ние предлагаме нужния за Вас опит, техническа и регулаторна експертност и изключителна глобална мрежа. Нашите услуги Ви помагат да анализирате и охарактеризирате, свързаните с процеса и продукта примеси и свързаните с продукта вещества.

Нашите решения включват:

  • тестване за протеини в клетката-госторприемник, тестване на ДНК в клетката-гостоприемник и други изследвания за свързаните с процеса примеси
  • анализ на свързаните с продукта примеси и разпадни продукти
  • охарактеризиране на детергенти и повърхностно активни вещества
  • анализ на състава на мастните киселини

Свържете се с нас сега, за да научите повече за нашия анализ на примеси и замърсители при биотехнологичните продукти.