Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

С над 25 години опит и работа от три лаборатории, съвместими с ДЛП, услугите на SGS Life Science осигуряват фармакокинетичен анализ и биоаналитични услуги с екип от специалисти.

Фармацевтични и биотехнологични компании от всякаква големина ни избраха за предпочитан биоаналитичен партньор. SGS има опит, както в разработването на авангардни изследвания, включително и имунологични изследвания), така и в осигуряването на подкрепа в анализите на мащабни рутинни проби, от предклиничните до клинични проучвания.

За да подкрепи биоанализа на различни класове съединения (включително пептиди), SGS предлага широка гама от техники и методи, които осигуряват бърз високообемен биоанализ. Нашите процеси на разработка на методи са насочени към високо производствените технологични възможности (напр. добивaне на турбопоток, роботи).

SGS предлага повече от 700 валидирани методи на биоанализ, които са готови за използване, с много кратък подготвителен период. Критериите за валидиране следват насоките на FDA (май 2001г.) и конференцията в Кристъл Сити (май 2006 г.) Всяко валидиране е индивидуализирано според изискванията на дадената програма.

Анализ на петно от засъхнала кръв (DBS)

DBS технологията има няколко предимства за токсикокинетичния (ТК) и фармакокинетичния (PK) анализ, включително: събиране на намалени кръвни проби, липса на постсъбирателна обработка, нисък биологично опасен риск, няколко необходими съоръжения за изпращане и съхранение на пробите Освен това, анализът на мострите също може да бъде опростен.

Клинични изпитвания от ранна до късна фаза и постмаркетинг

Широка гама от техники и методи са достъпни за Вас, в подкрепа на биоанализа на различни класове съединения. Също така, изключителната обработка на пробите и аналитичните способности, съчетани с научен опит, ни дават възможност да осигурим бърз високообемен биоанализ:

 • Масова спектометрия (LC-MS/MS)
  • 29 LC-MS/MS, 5 GC-MS
 • Имуноанализ
  • Разработка на едноплексни индивидуализирани имунологични изследвания  
   • ОВОС
   • Радиоимунологичен анализ (RIA)
   • Разработка и валидиране на биормакерни изследвания
  • Мултиплексови индивидуализирани имунологични изследвания
   • BD микросферов метод и количествено определяне от BD FACSCanto II + високо производствен модел за 96- и 384-гнездна микротитърна плоча, задвижвана от BD FACSDIVA софтуер, напълно валидирана съгласно правилата на 21 CFR част 11
   • Разработка и валидиране на биормакерни изследвания
 • Класическа високоефективна течна хроматография (HPLC)
  • 6 HPLC системи, оборудвани с UV, флуоресцентни и електрохимични детектори
 • Автоматизирано приготвяне на пробите посредством роботика или технология на турболентния поток (кохерентна)
 • Капацитет за съхранение на голям брой проби, съчетан с отлично проследяване на пробите (съхраняване на проби от 400 000 бройки и еквивалентно архивиране)
 • Текущо производство на повече от 200 000 направени проби на година
 • Работа и проследяване на проби от Watson LIMS