Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато става въпрос за предоставяне на биоаналитични услуги, малко доставчици могат да надминат опита и постиженията на SGS Life Science Services.

Като един от най-големите доставчици на биоаналитични услуги в Европа, разполагащ с три лаборатории, съвместими с принципите на ДЛП, ние можем да обслужим всякакви по големина фармацевтични и биофармацевтични компании с широка гама от тестове за разработване на лекарства, както в предклиничните така и в клиничните етапи - от началната до крайната фаза. Ние също така разработваме анализи (включително имунологични изследвания) от първата до последната стъпка.

Биоаналитичното тестване, предлагано от SGS, е подпомогнато от дълъг списък с валидирани методи и биомаркери, а за да поддържаме нашата репутация на лидер в индустрията, ние активно работим с нашите клинични екипи върху разработването на анализи и валидирането на някои от по-иновативните биомаркери. Към днешна дата ние разполагаме с повече от 700 валидирани анализи. Нашите услуги включват:

 • Биоанализи на клетъчна основа
 • изследване за имуногенност
 • Метаболитен профил
 • ADME 14C
 • Трансфер, разработване, оптимизиране и валидиране на методи
 • PD биоанализ (биомаркери)
 • PK биоанализ (малки молекули и биолекарства)

Предоставянето на всяка услуга се контролира от високо квалифицирани и отлично обучени аналитици, които могат да предложат бързи широкообемни анализи, използвайки набор от новаторски техники, включващи:

 • Mass спектометрия (LC-MS/MS)  
 • Имунохимия
 • UPLC-технология
 • Приготвяне на пробите чрез автоматизирана технология или технология на турболентния поток
 • Голям капацитет за съхранение на проби, съчетан със системи с баркодове, за съхранение на до 400 000 проби.

SGS e водещата в света компания за инспекции, верификация, изпитване и сертификация. Нашите Life Science Services работят с 20 от най-добрите фармацевтични компании в света, въпреки това всеки клиент получава същия висок стандарт на обслужване независимо колко голям е той.