Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

ISO 15378 – стандарт за основни опаковъчни материали за медицината, е разработен от заинтересованите страни във фармацевтичния сектор, за да осигури система за управление на качеството(QMS) за доставчиците на материали, предназначени за използване като опаковки за медицински продукти.

Когато сертифицирате дейността си по стандарта ISO 15378, вие намалявате вашите рискове, особено свързаните със замърсяване, смесване и грешки. Нещо повече, вие гарантирате пред вашите клиенти съответствието на вашата QMS.

SGS предоставя надеждна, независима сертификация по ISO 15378 за вашите операции по производство на опаковъчни материали за фармацията. По време на вашия одит преди сертификацията, ние анализираме вашите операции, идентифицираме силните страни и открояваме онези области, където е нужно подобряване. 

SGS е глобално признат лидер в сертификациите във фармацевтичния отрасъл. Глобалната мрежа от одитори на SGS разбира вашия процес на производство и прецизното значение на всички аспекти от стандарта. Стандартът ISO 15378:2006 включва редица важни насоки за QMS, предвидени за първичните производители на стъкло, пластмаса, каучук, алуминий и други материали, използвани за медицински опаковки, включително:

  • Съответствие със законовите изисквания
  • Идентифициране, намаляване и контрол на рисковете, включително замърсяване и грешки при производството
  • Подобрена ефективност и рентабилност на вашите операции

Работете с SGS, когато е необходимо да демонстрирате вашата способност да предоставите качествени опаковъчни материали за фармацевтичния отрасъл и да спомогнете за подобряване на безопасността за пациентите. Свържете се с нас още днес, за да научите повече за ISO 15378 – сертификация за основни опаковки за медицински продукти.