Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите на SGS за одит, сертификация, верификация и обучение подкрепят най-добрите практики на вашата корпоративна социална отговорност и помагат за внедряването на високи стандарти във вашата организация.

От системи за управление на здравето и безопасността при работа до одити на социална отговорност, ние ви помагаме да сте сигурни, че отговаряте на най-високите международни стандарти във вашия промишлен отрасъл. Нашата глобална мрежа от специалисти има експертен опит и знания, за да оцени вашите критерии за постигане на необходимите нива на отчетност и социална отговорност. Верификацията, извършена от нашия екип експерти, ще ви даде по-нататъшна увереност в текущите ви системи, както и ще ви покаже възможностите за бъдещи подобрения. А програмата за обучение и информираност ще гарантира, че в рамките на вашата организация и верига на доставка са възприети най-високите стандарти.

Подобрената корпоративна репутация може да означава само добри новини за вашето бизнес представяне. Свържете се с нас още днес, за да ви предложим конкретен за вас план за одит, сертификация, верификация и обучение, който ще разшири вашия бизнес.