Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Мониторинг на доставчици от страна на SGS – с него проектът Ви върви по график чрез ефективни оценки на доставчиците и мониторинг на изпълнението, за да се гарантира, че материалите, продуктите и оборудването са доставени навреме.

С безброй доставчици на услуги, които участват във вашата верига от доставки, да поддържате изпълнението на проекта по график е предизвикателство. Закъснялата доставка на материали, продукти или оборудване пречи на вашия проект да бъде завършен навреме и в рамките на бюджета. Ние Ви предоставяме ефективни оценки на доставчиците и мониторинг на изпълнението, за да имате информация как върви проекта като Ви гарантираме, че получавате нужната Ви важна информация.

Защо да изберете мониторинг на доставчиците от SGS?

Нашите услуги за мониторинг на доставчиците обхващат всяка фаза на Вашия производствен процес, което Ви дава възможност:

  • Да проследявате изпълнението на доставчиците и да гарантирате, че Вашият проект е изпълнен навреме и в рамките на планирания бюджет
  • Да сте информиран за развитието на Вашия проект чрез периодични отчети за състоянието, написани така, че да отговорят на Вашите специфични нужди
  • Да определяте сферите, които могат да доведат до потенциално забавяне като обещанията за доставка на Вашия доставчик се проверяват от независим инспектор и всички аспекти на тяхното планиране се проучва по време на всяка фаза на производствения процес
  • Да осигурявате критична информация, така че да можете да действате и да направите успешен своя проект

Ефективен мониторинг на доставчиците от водещ доставчик на услуги

Като водещ доставчик на услуги в услугите за мониторинг на доставчици, нашият доказан авторитет се основава на годините опит в обслужването на клиенти във всички индустрии. Нашата уникална световна мрежа ни дава възможност да правим оценка на търговците и на техните производствени планове за вас – във всяка част на света, за няколко дни или даже часове. Ние Ви предлагаме компетентност, знания и дипломация, нужни да се гарантира, че проектната информация е актуална.

Нашите услуги за мониторинг на доставчиците включват:

  • Координиране на мониторинга на напредъка при всички доставчици
  • Mониторинг на експедирането на материали
  • Посещения за мониторинг на напредъка
  • Проверка
  • Доклади
  • Мониторинг на изпълнението на поръчките от доставчиците на услуги

Свържете се с нас днес, за да научите повече да нашите услуги при мониторинга на доставчиците.