Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги за спазване на нормативната уредба от SGS – получете разрешенията, които са ви необходими за изпълнение на вашите индустриални проекти в Русия.

Преди да можете да започнете индустриален проект в Русия, например строителство на заводи или на производствени съоръжения, вие трябва да получите няколко одобрения за проектантски, строителни и други технически дейности. В резултат на това, вашият проект може да се нуждае от различни комбинации от разрешения, сертификати, лицензи и други одобрения, преди да можете да пуснете в експлоатация вашия промишлен обект.

Получаването на разрешенията, които ви трябват за изпълнението на вашия проект, може да е сложно, да изисква координиране с различни национални и местни органи. Например, за голям инвестиционен проект може да се изискват до 500 разрешителни документи.

Нашите услуги за спазване на нормативната уредба ви помагат да справите със сложността, като гарантират получаването на необходимите ви разрешения за изпълнение на вашите индустриални проекти в Русия.

Като водеща в света компания в сферата на инспекциите, проверките, сертификацията и изпитванията, ние ви предлагаме ненадминат опит в руските стандарти. Така ние можем да ви помогнем да преодолеете пречките за по-лесен, по-сигурен подход за изпълнение на вашия проект.

Нашите услуги за спазване на нормативната уредба за индустриалните проекти в Русия включват:

  • Консултантски услуги за спазване на метрологичните наредби – да ви помогнат да разберете как да постигнете съответствие с метрологичните наредби по възможно най-рентабилния начин 
  • Управление на проекти за спазване на нормативните уредби – да ви помогне бързо и надеждно да постигнете цялостно съответствие с нормативните уредби за вашия инвестиционен проект

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги за спазване на нормативната уредба могат да ви помогнат да осъществите вашите индустриални проекти в Русия.