Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Универсално възприетият стандарт AS/EN 9100 системи за управление на качеството във въздухоплавателната промишленост, покриват цялата верига на доставка за тази промишленост, включително компаниите, които проектират и произвеждат оборудване; доставят аксесоари или резервни части; предлагат доставка и поддръжка или услуги по техническо обслужване и ремонт.

Разработени са няколко стандарта, предназначени за секторите в тази промишленост. AS/EN 9120 е стандартът за управление на системите за качество, който е свързан с оценката на доставчиците за въздухоплаването. Стандартът AS/EN 9120 е разработен за доставчици на номенклатури за въздухоплаването или междинни дистрибутори, които препродават, дистрибутират или съхраняват на склад компоненти на летателни апарати и компоненти за въздухоплаването. Сертификатът AS/EN 9120 показва на Вашите партньори във въздухоплавателната промишленост, че Вие сте запознати със стандарта, отговаряте на изискванията му и сте поели ангажимент за безопасността на летателните апарати. Глобалната мрежа на SGS от одитори във въздухоплаването провежда независими, всеобщо признати сертифицирания и одити по AS/EN 9120 за доставчици и дистрибутори на части за летателни апарати в цял свят.

Ние сме водещата в света организация за сертифициране, одит и контрол. Ние притежаваме достатъчно задълбочен и богат опит във въздухоплаването, за да проверим дали Вашите процеси отговарят на изискванията на AS/EN 9120. Нашите отлично обучени инспектори притежават задълбочени познания по стандарта. Те ще се убедят, че Вие сте запознати със стандарта и за неговото въздействие върху Вашите работни процедури.

Ние сме надежден лидер в областта на стандартите във въздухоплавателната промишленост. Препоръките на нашите инспектори ще Ви помогнат да увеличите ефективността и рентабилността на работата си, като същевременно спазвате изискванията на стандарта AS/EN 9120.

Партьорството с нас по отношение на AS/EN 9120, който ще докаже Вашата компетентност във въздухоплавателната промишленост. Обадете се на нашия екип още днес.