Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Много компоненти на самолетите са проектирани и произведени да издържат по 50 и повече години. В резултат от този дълъг жизнен цикъл, авиационно-космическата промишленост приема, че правилните поправки, поддръжка и цялостен ремонт (MRO) са жизнено важни за продължаване на безопасната експлоатация на самолетите.

В отговор на тези уникални нужди, заинтересованите страни в авиационно-космическата промишленост разработиха промишления стандарт AS/EN 9110, за да контролират процедурите за ремонт и поддръжка, управление на качеството, както и минималните умения и квалификация на онези, които извършват MRO процедури.

Стандартът AS/EN 9110 установява критериите за бизнеса, предоставящ поддръжка, поправка и цялостен ремонт на комерсиални, частни и военни самолети. Този стандарт се отнася също и за фирмите, произвеждащи части и компоненти за самолети, които се стремят към одобрение на производството на частите (PMA) от страна на FAA. AS/EN 9110 не заменя, а допълва останалите ваши законови и договорни изисквания. SGS предоставя проверки на поддръжката в авиацията и сертификация по AS/EN 9110, което ви дава редица важни преимущества:

  • Цялостно разбиране на първоначалните и текущите изисквания на AS/EN 9110 към вашите операции и доставчици
  • По-ефективни процедури за управление на документацията, които водят до повишена ефективност и икономия на разходи.
  • Идентифициране на областите за подобрение във вашата организация

SGS е световен лидер в сертификацията, проверката и верификацията. Ние притежаваме достатъчно задълбочен и богат опит в авиационно-космическата промишленост, за да проверим дали вашите операции по поддръжка и ремонт отговарят на изискванията на AS/EN 9110. Ние също така ще осигурим вашето запознаване със стандарта и неговото въздействие върху вашите работни процедури.

Като се сертифицирате по AS/EN 9110, вие демонстрирате вашата ангажираност към качеството и безопасността. Партнирайте си със SGS за една надеждна, изчерпателна сертификация, призната в цялата авиационно-космическа индустрия.