Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Постигането на съответствие с Директивата за ЕМС е задължително изискване за СЕ маркировката на територията на Европа и бързо става задължително изискване и за широката гама от продукти за държавите извън ЕС, като например САЩ или държавите от Азиатския регион.

В качеството си на упълномощен и акредитиран орган за сертифициране, ние ви подкрепяме при внедряването на регламентите за EMC. Нашите услуги включват тестване, сертифициране и акредитиране на вашия продукт от разработването на прототипи и предварителни тестове до мониторинг на продукта и евентуално издаване на сертификационна марка за ЕМС от SGS.

Нашата световна мрежа от лаборатории разполага с възможности за тестване на EMC на:

 • Радио и телекомуникационно оборудване
 • Автомобилна електроника
 • Медицински изделия
 • ИТ оборудване
 • Местни и търговски продукти
 • Домакински уреди и електрически инструменти (за домашна и промишлена употреба)
 • Осветителни тела
 • Лабораторно оборудване
 • Електрически играчки
 • Продукти за тежката промишленост
 • Машини и оборудване за строителството
 • Системи за сигурност и аларми
 • Железопътно оборудване
 • Продукти за здравето, тонуса и красотата
 • и т.н.

Директивата 89/336/ЕО на ЕС определя правилата за всички уреди и системи, които използват електричество - от продукти, работещи на батерии, до инсталации с високо напрежение. За някои продукти съществуват изключения и за тях се прилагат самостоятелни критерии за ЕМС:

 • Медицински изделия (Директиви на ЕС 90/385/EО, 93/42/EО и 98/79/EО)
 • Проблемите с емисиите от леките автомобили (Директива на ЕС 72/245/ЕО)
 • Неавтоматични уреди за претегляне (Директива на ЕС 90/384/ЕО)
 • Директива за електромагнитна съвместимост при автомобилите (95/54/ЕО)
 • Трактори
 • Самоделна апаратура за радиолюбителски предаватели
 • и т.н.

Свържете се със SGS, за да научите как нашите услуги, свързани с Директивата за ЕМС, могат да подпомогнат вашия бизнес.