Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по целостта на тръбопроводите от SGS - вътрешно траншейна оценка на аномалиите по тръбопроводите в подкрепа на изпълняваната от операторите на тръбопроводи вътрешно тръбна проверка.

Точното идентифициране и оценка на аномалиите в тръбопроводите с помощта на безразрушителна проверка (NDE) е задължително, за да се избегнат излишните ремонти и неуспешните проверки на елементи, които са били пренебрегнати (фалшифицирани или неправилно диагностицирани). Нашите услуги по целостта на тръбопроводите предоставят проверки с техники и технологии, специално разработени или модифицирани за използване при тънкостенна стомана (<12,7 mm).

Какви са основните характеристики и предимства на тази услуга?

Нашите процедури и система за докладване дават на операторите възможност да бъдат в съответствие при регулаторни одити. От набраните данни нашите техници изготвят доклади за проверките на тръбопроводите и ги предават за 100% проверка от нашия екип за преглед на качеството, преди да бъдат изпратени до клиентите. При необходимост могат да се предоставят бързо предварителни доклади.

Нашите услуги по целостта на тръбопроводите включват:

 • Безразрушителни проверки:
  • Ултразвуково изпитване (UT) с праволинеен лъч
  • Ултразвуково изпитване с напречна вълна
  • Ултразвуково изпитване FAST (наша патентована техника)
  • Ултразвуково изпитване с фазирана решетка
  • Дифракционно-времево ултразвуково изпитване
  • Автоматизирано/кодирано ултразвуково изпитване
  • Магнитно-прахов контрол
  • Радиографичен контрол 
  • Сертифицирани API QUTE и QUSE техници
  • Лазерно сканиране и 3D моделиране на корозия и вдлъбнатини по външния диаметър
 • Проверка на заварки и окачествяване на заварчиците
  • Проверка от сертифициран инспектор по заварките
  • Държавно сертифицирана лаборатория за изпитване на заварки
  • Лаборатория за изпитване, сертифицирана от Американското дружество по заваряване (AWS)
 • Положителна идентификация на материалите с оборудване за оптична спектроскопия (OES)
 • Изпитване на почвените условия:
  • Потенциал тръба-почва
  • Относително съпротивление на почвата
  • pH на почвата
 • Субфутов / Субметров GPS

В допълнение към безразрушителните проверки (NDE), ние можем да предоставим техници и системи, способни да осигурят всички данни от проверки, свързани с дадена програма за заравяне. Това може да включва проверка на покритията, на заварките, на изкопните работи, данни от GPS и данни за почвите.

Защо да използвате SGS?

Повечето играчи в тази област са доставчици на безразрушителни проверки (NDE), които изпълняват също и строителство на тръбопроводи, докато ние сме компания за проверка на тръбопроводи, която предлага висококачествени безразрушителни проверки. Нашите техници са обучени за всякакви специфични техники и полеви условия за тръбопроводи. Нашата система за докладване е уникална за всеки клиент и е разработена да отговори на индивидуалните нужди на вашата програма.

SGS PfiNDE Inc. е компания за безразрушителни проверки и консултации, фокусирана върху целостта на тръбопроводите. През ноември 2011 г., PfiNDE Inc. беше придобита от SGS - световен лидер в изпитването и оценките. В момента сме ко-брандирани като SGS PfiNDE Inc.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги по целостта на тръбопроводите.