Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Нашият международен екип от инженери подкрепя целостта, безопасността и надеждността на Вашите активи, оборудване и дейности с творчески технически решения.

Промишлено производство: SGS може да Ви помогне да го осъществявате.

Промишленото производство обхваща множество области на бизнеса – от фармацевтичните продукти до селскостопанските машини, от аерокосмическата промишленост до автомобилостроенето, и всичко между тях. Производството е неизменно сложно, изисква огромно внимание към  стандартите и регламентите, трябва да спазва законодателството по  отношение на качеството, здравето и безопасността, а често – и  международните разпоредби.

В SGS ние разполагаме с пълен пакет от услуги за подпомагане на нормалното протичане на производствените процеси – независимо дали произвеждате компоненти или готови продукти за директна продажба на потребителите. Като водеща световна компания за изпитване, сертификация, верификация и инспекция, ние познаваме бизнеса на производството от контрола върху процесите до логистиката.

Свържете се с нас и ще откриете, че ние предлагаме услуги като изпитване на материали, сертификация на продукти, проектиране на металургията и процесите, заводска и оперативна подкрепа, контрол на качеството и сертификация на системи за управление. Благодарение на своя опит и широкоспектърни умения, нашите специалисти са вещи в оказването на помощ да изградите по-добър, по-силен, по-конкурентен и печеливш бизнес.  Ние можем да Ви помогнем да гарантирате, че Вашите продукти, както и процеси, отговарят на разпоредбите, които се отнасят специално за Вашата област на производство, и да Ви помогнем да докажете, че сте в пълно съответствие със законодателството.

Разберете още днес повече за това, как можем да Ви помогнем във Вашето стоково производство и процеси.