Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя редица програми за обучение по опазване на околната среда и по безопасност, за да осигури запознаването на вашите екипи с най-новото в технологиите и съответствията за вашия бизнес.

Обадете се на нашите обучаващи екипи за повече информация.

Нашето обучение по опазване на околната среда и по безопасност предоставя на вас и на вашите екипи обективен поглед върху последните развития в техническите и законодателните въпроси, свързани с околната среда.

Нашите програми за обучение включват:

  • Въпроси по безопасността на продуктите, такива като регистрация, оценка, оторизация и ограничения на химически вещества (REACH) и разпоредби свързани с класификация, обозначаване с етикет и опаковане (CPL)
  • Наука и законодателство за опазване на околната среда
  • Избрани теми свързани с въздуха, почвата, водата, отпадъците, шума, вибрациите, безопасността и геотехниката
  • Боравене с и транспортиране на опасни товари
  • Актуализиращи и опреснителни курсове за координатори по опазване на околната среда и експерти по безопасността

Обучението може да бъде извършено на място във вашата компания или в нашите учреждения. Някои семинари се предлагат също и онлайн. Курсовете са практически и очакват активен принос от всички участници.

Осигурете на своя персонал най-новите знания в обучението по опазване на околната среда и безопасността. Обадете ни се за повече информация относно нашите най-нови програми за обучение.