Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Автомобилните консултанти на SGS по съответствие предоставят комплексна услуга за управление на автомобилната верига за доставка, която може да ви спести време и пари.

Нашите експерти могат да управляват различни етапи от проект - от разработка, доставка и изграждане до преглед, верификация, инспекция, тестване и одобрение. Благодарение на нашата глобална мрежа, богат опит и познаване на отрасъла, ние можем да ви помогнем при географското определяне на логистичната верига в автомобилния сектор и да ви позволим да се концентрирате върху други области.

Нашите мениджъри на проекти за вериги на доставка могат дави помогнат чрез:

 • установяване на изисквания за сертификация 
 • преглед на предложения за технически и търговски аспекти и гарантиране на качеството  
 • извършване на предварителен подбор на доставчици и подизпълнители  
 • подготовка на планове за инспекция и извършване на инспекции по време на производство
 • преглед на процедурите на доставчиците за гарантиране/контрол на качеството
 • извършване на изпитване пред свидетел 
 • контролиране на количества, опаковка и маркировка, заедно с товарене  
 • надзор и инспектиране на място по време на изграждане  
 • предоставяне на технически специалисти във всички дисциплини  
 • провеждане на неразрушаващи изпитания 
 • извършване на одити за здравеопазване и безопасност, както и одити за околна среда

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите услуги по управление на логистични вериги могат да донесат полза за вашата организация.