Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SA 8000 е независим стандарт за сертификация, който стимулира организациите да разработват, поддържат и прилагат социално приемливи практики на работното място.

Стандартът е създаден през 1989 г. от Social Accountability International (SAI), клон на Съвета за икономически приоритети, и се счита за най-глобално възприетия независим стандарт за работно място. Той може да се прилага във всяка компания, с всякакъв размер, по целия свят.

Сертификацията по SA 8000 разглежда проблеми като принудителен и детски труд, здравеопазване и сигурност на работното място, свобода на съюзяването и колективното договаряне, дискриминация, дисциплинарни практики, работно време, компенсации и системи за управление.

Освен задаването на стандарти за работното място в световен мащаб, SA 8000 също така възприема съществуващите международни споразумения, включително конвенции от Международната организация на труда, Универсалната декларация за правата на човека и Конвенцията на Обединените нации за правата на детето.

Възприемането на сертификацията по SA 8000 означава, че организацията трябва да отчита социалното влияние на своята работа в допълнение към условията, при които работят нейните служители, партньори и доставчици. Той може да се прилага във всяка компания, с всякакъв размер, по целия свят. Сертифицирането на вашата организация спрямо SA 8000 чрез одит от SGS ще ви помогне да разработите и подобрите социалната отговорност във вашите дейности. Работата с нашите опитни одитори за внедряване на най-глобално възприетия стандарт за работно място демонстрира социална отговорност при участието в търгове за поръчки и при разширяването на вашата организация.

Предимства на сертификацията по стандарт SA 8000

  • Доказва вашата ангажираност към социалната отговорност и към етичното отношение спрямо вашите служители, в съответствие с глобалните стандарти
  • Подобрява управлението и производителността на вашата верига на доставка
  • Позволява ви да гарантирате съвместимост с глобалните стандарти и да намалите риска от небрежност, публично излагане и възможни съдебни искове
  • Подкрепя вашата корпоративна визия, изгражда и засилва лоялността на вашите служители, клиенти и заинтересовани страни
  • Позволява ви да демонстрирате правилна социална отговорност при участие в търгове за международни поръчки или локално разширяване с прибавяне на нови дейности

Партньорството със SGS за постигане на сертификация води до по-добре функциониращи процеси, увеличаване на уменията и възможностите, консистентни и съвместими вериги на доставка и по-устойчиви взаимоотношения с клиентите, предоставящи печелившо конкурентно предимство.

Демонстрирайте ангажираността на вашата организация с темата за социалната отговорност чрез партньорство със SGS за постигане на сертификация по SA 8000.