Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение цели да даде на участниците познанията и уменията, нужни за ефективно внедряване на система за управление на устойчиви събития (SEMS) в съответствие с ISO 20121.

Стандартът ISO 20121 дефинира спецификацията за сертификация на устойчива система за управление на събития.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Разпознавате как се прилага и подобрява SEMS
  • Идентифицирате ключовите проблеми на устойчивостта на различните етапи от цикъла на управление
  • Знаете как да ангажирате всички засегнати носители на интереси
  • Дефинирате методология за оценка и контрол на веригата на доставка

Това двудневно обучение се основава на решаване на казуси и практически упражнения.
Моля, имайте предвид: Трябва вече да имате базова информация за ISO 20121 и разбиране на проблемите на устойчивостта.

Свържете се с вашия експерт от SGS, за да научите повече за предимствата на обучението от SGS за прилагане на ISO 20121.