Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ако не бъде планирано и управлявано внимателно, всяко организационно събитие може потенциално да има разрушително влияние върху локалната общност и обкръжението.

Осигуряването на устойчивостта на организираните от Вас събития ще намали негативното им влияние и ще Ви помогне да ги превърнете в успех. SGS предлага широка гама от услуги за одит, обучение и изпитване, за да Ви помогне да осигурите устойчивостта на Вашите събития. Глобалната ни мрежа от специалисти и съоръжения осигуряват достъп до обширен резерв от опит и познания в областта на организирането на устойчиви събития, например чрез прилагането на стандарта ISO 20121 за системи за устойчиво управление на събития. Работете заедно с нас за да превърнете своето събитие в модел за устойчивост. Обадете се на нашите екипи от експерти още днес за да Ви разкрият още неща.

За да осигурите съответствие на Вашата организация с най-новите нормативни документи, свързани с околната среда във Вашия сектор на промишлеността и за да поддържате устойчивост, Вие се нуждаете от обширен набор от инструменти и техники за управление. Услугите на SGS по управление и съответствие включват широка гама от услуги за одит и сертификация, свързани с околната среда. Нашите услуги Ви позволяват да съберете необходимата информация, за да осигурите доказателство, че спазвате съществуващите стандарти, задължителните нормативни актове или доброволните схеми, свързани с околната среда. Нашето обучение и събития спомагат за укрепване на принципите на най-добрите практики в управленската стратегия и в рамките на организацията.

Възползвайте се от нашата глобална мрежа от специалисти, за да получите експертните съвети, необходими за управление изискванията спрямо околната среда, обществото и устойчивостта. Партнирайки си с нас, ще бъдете сигурни, че сте поели правилния път за превръщането на организацията в лидер по устойчивост.