Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага екологични одити, за да оцени Вашите екологични документи, гарантирайки, че националните и международни регулаторни норми за околна среда са спазени.

Нашата широка гама от услуги за одит, верификация и изпитване ще Ви помогнат да намалите влиянието си върху околната среда и да подобрите ефективността си за екологична устойчивост.

Нашата глобална мрежа от експерти и най-модерни съоръжения Ви предоставят познанията, от които се нуждаете за оценка на въздействието на Вашата организация върху околната среда и за проверка дали тя отговаря на Вашите задължителни стандарти и други доброволни изисквания.