Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение от SGS за водещ одитор/одитор на системи по ISO 50001 - научете как да провеждате одити на системи за управление на енергия (EnMS).

Този петдневен курс дава възможност на професионалистите по управление на околната среда и енергията да опреснят своите умения за одит на EnMS.

Защо да изберете обучение за ISO 50001 от SGS?

След завършване на този курс Вие ще сте в състояние да:

 • Обяснявате целта на ISO 50001 и предимствата от използването на стандарта за една организация
 • Очертавате ключовите концепции и подходи към една система за управление на енергията
 • Описвате, с препратка към цикъла План – Изпълнение – Проверка – Действие, структурата, обхвата и целта на ISO 50001
 • Очертавате ключовите дефиниции и терминология на ISO 50001
 • Обобщавате накратко съответното законодателство за управление на енергията
 • Идентифицирате източниците на закони и информация относно нормативната уредба за управление на енергията
 • Описвате принципите, процесите и техниките, използвани за оценка на риска, както и значението им за всички системи за управление на енергията
 • Очертавате и тълкувате изискванията на спецификациите на системите за управление по ISO 50001 в контекста на одита
 • Планирате ефективно и да провеждате одит на управлението и операциите на една организация в съответствие с изискванията на съответните критерии за одит на EnMS
 • Докладвате резултатите от одита, включително съставянето на валидни, фактологични и добавящи стойност писмени доклади без несъответствия
 • Предприемате прослeдяващи действия след одита, включително оценка на ефективността на корективните и превантивните мерки

Този курс се състои от лекции и семинарни упражнения. От участниците се очаква да имат основни познания за системите за управление на енергията или за ISO 50001 преди началото на курса. 

Акредитация от IRCA

Ние сме акредитирани от Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA) в световен мащаб. Свържете се с Вашия местен офис на SGS за подробности относно предлаганите във Вашия регион курсове.

Този курс е акредитиран от IRCA с регистрационен номер А17574.

Надеждно обучение по ISO 50001 EnMS от водещ доставчик на курсове

Нашите курсове се провеждат от преподаватели, които са експерти по системи за управление на околната среда и опитни лектори. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практически подход към обучението.

Запазете си място в нашия обучителен курс за информираност по ISO 50001 EnMS - свържете се с Вашия местен офис на SGS днес.