Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Спазвайте изискванията на стандарт ISO 50001 за системи за управление на енергийната ефективност с цел по-лесно подобряване на енергийната ефективност, намаляване на разходите, както и изпълняване, и дори надминаване на очакванията на клиентите.

Ефективните системи за управление на енергийната ефективност (EnMS) помагат на вашата компания да определи процесите за подобряване на енергийната ефективност. Внедряването трябва да намали вашите енергийни разходи, емисиите на парникови газове (GHG) и другите влияния върху околната среда. Стандартът ISO 50001 определя международната рамка за доставката, използването и потреблението на енергия в промишлени, търговски и ведомствени организации.

Внедрете устойчива система за управление на енергийната ефективност в съответствие със стандарт ISO 50001 и демонстрирайте, че вашата компания е поела ангажимент за постоянното подобрение на своята енергийна ефективност.

SGS и нейната международна мрежа от квалифицирани специалисти по управление на енергийната ефективност могат да ви помогнат да получите сертификат по стандарта ISO 50001, като ви предоставят обучение, анализ на пропуските и одити за получаване на сертификат.

Получете сертификат по стандарт ISO 50001 с помощта на независимите оценки и одити от SGS, за да изпреварите конкуренцията и да изпълните своя ангажимент към ефективното използване на енергията.