Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Един от днешните приоритети в бизнеса, индустрията и правителствените организации, е ограничаването на въздействието от глобалното затопляне.

Енергията е една от основните области, където организациите могат да помогнат чрез по-ефективното й управление и разработката на алтернативни енергийни източниици.

SGS има световен опит в енергийния сектор и осигурява широка гама от услуги в подкрепа на енергийната ефектиност и научните открития. Глобалното ни присъствие и познания за местното законодателство ви осигуряват спокойствие и увереност, че минимизирате своето въздействие и подобрявате консумацията си на енергия.