Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

ServiCert ви помага да разширите стандартите за производителност на вашия продукт или предоставена услуга, да защитите стойността на вашата марка и да добавите стойност по цялата си мрежа на доставка на услуги.

Консистентността и качеството определят вашата търговска марка. Внедряването на независима оценка на вашия процес на доставка на услуги от SGS е възможност за следене на стандартите и за подобряване на производителността на вашата организация.

Програмата ServiCert™ се състои от следните елементи:

  • Обучение за връзката между доставката на услуги и изискванията на клиентите
  • Обучение за събиране на данни за клиентските изисквания и създаване на критерии за предоставяне на услуги
  • Разработване на критерии по клиенти и валидиране на тези критерии от SGS
  • Одит от SGS на съвместимостта с критериите за доставка на услуги (посредством одити на системи, таен клиент, наблюдения, интервюта, прегледи на документи и т.н.)
  • Отчетност (несъответствия, възможности за подобрение и т.н.) и издаване на ServiCert сертификат

Вие също можете да използвате методологията ServiCert на SGS, за да дефинирате, внедрите и наблюдавате критично важните критерии за изпълнение на доставката, наред с вашите бизнес стратегии. Нашите одити потвърждават нивата на производителност, които вашата организация постига.

Ако вашата организация вече е постигнала сертификация по ISO 9001, то ServiCert може да помогне за надграждане върху постигнатото, чрез дефиниране на здрава рамка за управление на качеството, което е ориентирано към постигането на резултати.

Отговорете на очакванията на вашите клиенти и подобрете представянето на вашата организация чрез независимата сертификация на услугите ServiCert от SGS.