Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение предостава на професионалистите устойчивост на бизнеса, като им дава необходимите качества за извършване на одит на първи, втори и трети страни, за системите за управление на непрекъснатостта на бизнеса (BCMS) в съответствие с изискванията на ISO 22301.

След като завършите нашето обучение, Вие ще можете да:

  • Описвате целите на BCMS, включително принципите, процесите и техниките, използвани за управление и оценка на BCM системата
  • Обяснява целта и съдържанието на ISO 22301 
  • Обяснява ролята на одиторите на BCMS по отношение на планирането, провеждането, отчитането и проследяването на одитите на BCMS в съответствие с ISO 19011
  • Притежавате задълбочени познания по процеса на одит и сертификация по ISO 22301
  • Притежават необходимите умения и познания за планиране, провежданее, отчет и проследяване на одити на трети страни спрямо изискванията на ISO 22301 в съответствие с ISO 19011
  • Интерпретира изискванията на ISO 22301 в контекст на одита на BCMS

Това обучение е предназначено за онези, които имат общи познания за управлението на непрекъснатостта на бизнеса и базови познания по изискванията на стандартите ISO 22301.

Това обучение е сертифицирано от Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA).

Свържете се със SGS още днес, за да научите как обучението на SGS за водещи одитори по ISO 22301 може да е от полза за вас и вашата организация.