Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предназначено да ви помогне да продължите своята бизнес дейност в случай на проблеми.

Системата за управление на непрекъснатостта на бизнеса (BCMS) ви показва как да управлявате дейностите по обучение, упражненията и прегледите така, че основните бизнес процеси да са дефинирани и защитени от заплаха, в случай на сериозен инцидент.

Установяването на цялостна и ефективна BCSM, базирана на принципите на ISO 22301, е важно за получаването на анализ за въздействието върху бизнеса (BIA), който помага за идентифицирането на критични дейности, взаимозависими области и ресурси, необходими за поддръжка на ключови продукти и услуги. BCMS ви дава вникване в отражението на неуспеха в тези областии ви позволява да планирате стратегически и тактически стъпки в подготовка на сценарий за най-лошия случай.

В края на това обучение, участниците ще могат да:

  • Обясните целта на системата за управление на непрекъснатостта на бизнеса (BCMS)
  • Разбиратe процесите, засегнати в изграждането, прилагането, експлоатирането и наблюдението, прегледа и подобряването на една BCMS, съгласно дефинициите в ISO 22301
  • Описвате целта, съдържанието и взаимовръзките ISO 22301 
  • Разбират целта и изискванията на ISO 22301 като средство за постоянно подобрение на BCMS

Това обучение е увод за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на BCSM, базирана на ISO 22301. Ако планирате да завършите друго обучение , като например, обучение за вътрешни одитори и водещи одитори, по време на този курс ще получите познанията и разбирането за ISO 22301, на чиято основа ще изградите уменията на одитор.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Успешното завършване на това обучение и на обучението за вътрешни одитори на BCMS, реализира част от изискванията за обучение, необходими за сертификация като вътрешен одитор в международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA).

Свържете се със SGS още днес, за да научите как обучението по ISO 22301може да осигури нормалния ход на вашия бизнес в случай на проблеми.