Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Спечелете конкурентно предимство на глобалните пазари за дървен материал чрез услугите за сертификация по управление на горите FSC, предлагани от SGS.

Съвет за управление на горския фонд акредитираната сертификация за управление на горите от SGS гарантира на купувачите, че дървения материал е оценен и сертифициран в съответствие с подходящите социални и икономически стандарти, както и стандартите свързани с околната среда. Сертификацията за управление на гори е независима оценка, която гарантира, че Вашите практики по управление на гори съответстват на международно признатите стандарти на FSC®.

Нашите услуги за сертификация за управление на гори се извършват от SGS - акредитиран от FSC сертификационен орган, който проверява, извършва одит и сертифицира организациите съгласно принципите и критериите на FSC за управление на горите. Управлението на вашата гора ще бъде оценено спрямо изискванията на стандарта за управление на гори FSC.

FSC също така оценява, акредитира и наблюдава организациите за сертифициране на управлението на гори, които са упълномощени да сертифицират съгласно неговите принципи и критерии. Програмата на SGS има акредитация от FSC.

От отсечените дървета до дървения материал, от мебелите или кашата от дървесина до хартията и печатните продукти - става все по-важно да се знае откъде точно идват вашите материали. Сертификацията за проследяване на продукцията (СПП) от SGS означава, че всеки, където и да се намира по света, може бързо да определи произхода на Вашите дървени изделия и процесите, през които са преминали. Тя представлява гаранцията, която е все по-търсена както от крайните потребители, така и от Вашите клиенти.

Партньорството със SGS за получаване на сертификация за управление на горите и за горски продукти води до по-добре функциониращи процеси, увеличаване на уменията и възможностите, консистентни и съвместими вериги на доставка и по-устойчиви взаимоотношения с клиентите, предоставящи печелившо конкурентно предимство.
Ние вече сме предприемали и изпълнявали напълно и успешно големи и сложни международни проекти по отношение на големи имущества. Нашите служители работят във всеки отделен регион по света, те говорят езика и разбират културата на локалния пазар.

Направете по-стойностни Вашите гори и дървен материал чрез сертификация за управление на горите от FSC - независима оценка от SGS на практиките по отношение на горите=