Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Оценките на влиянието върху околната среда от и оценките на екологичното и социално влияние от SGS помагат на Вашия бизнес да спомогне за местното развитие, докато намалявате влиянието върху околната среда. Обадете се на нашите опитни екипи днес, за да разберете как.

Като водеща в света организация за инспекция ние играем проактивна роля в опазването на нашата околна среда чрез предлагането на богата гама от изпитвания, за да гарантираме екологични продукти и услуги. Ние също извършваме оценки за въздействието върху околната и социална среда, за да определим как Вашите бизнес дейности влияят на Вашето местно общество и на по-широката околна среда.

Ние осъществяваме оценка на въздействието върху околната и социална среда, за да определим как Вашите бизнес дейности въздействат на Вашето местно общество и на по-широката околна среда.

За подробна оценка на Вашата екологична работа мжоете да се възползвате от най-модерните уреди за лаборатории и мониторинг. Нашите акредитирани, опитни техници имат експертните познания, за да предложат иновативни решения за всички предизвикателства, които Вашата организация среща. Ние предлагаме Ви предлагаме насоки в спазването на екологичните норми и намаляването на Вашето влияние върху околната среда.

Оценката на въздействието върху околната и социалната среда показва Вашата ангажираност да доведете до положително влияние върху околната среда и общността, в която се намирате.

Обадете се на нашите акредитирани екипи по оценка на въздействието върху околната среда за повече информация още днес.