Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Спазването на Европейската програма за търговия с квоти за емисии парникови газове (ЕСТЕ) е лесно с услугите, свързани с промените на климата, предоставяни от SGS. Обадете ни се днес, за да разберете как нашият екип може да Ви помогне.

Европейската схема за търговия с квоти за емисии парникови газове (ЕПТЕ) е задължителна схема, изискваща годишно отчитане на емисиите парникови газове и други данни за спазване на регулаторните изисквания.

Нашите екипи предоставят цялостна услуга, предлагаща две нива на верификация - базова верификация и годишна верификация - за да се гарантира спазването. За да Ви дадем преднина при докладването на ангажиментите, ние извършваме преглед на документите в последните две тримесечия на годината, за да се установи степента на съответствие.  

Ние преглеждаме Вашия одобрен план за мониторинг и указания за отчитане, за да се уверим, че те са максимално ефективни и обхващат всички настоящи изисквания. Ние също можем да установим възможностите за подобрение и преглеждаме съответните данни, така че да с готови за верификация през следващото тримесечие.

Разделеният процес на верификация позволява ранна проверка на Вашите вътрешни системи и ранно уведомяване за възможностите за подобрение. Той Ви позволява да предадете Вашите доклади навреме. Междинните данни, които получавате ще Ви помогнат за вземането на Вашите решения, свързани с пазара и Ви дават време, за да разрешите проблемите с компетентните органи.

Ние работим със съответната акредитация, за да Ви предложим надеждни и точни услуги за верификация във всяка точка от света. С офиси и персонал, обучен за работа по ЕСТЕ, Вие можете да разчитате на работа с Вашия местен екип с обширни познания на местното законодателство и изисквания за докладване.

Обадете се нашия експертен екип днес и улеснете спазването на нормативната уредба на ЕСТЕ.