Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Важно е цялостно да оцените техническите аспекти на проекта, за да гарантирате, че вашите финансови инвестиции се основават на проверени проектни данни.

Нашият екип за техническо проучване може да ви помогне с оценката на риска за вашия проект като ви сътрудничи с подробен преглед на всички технически аспекти на проекта. Нашите експерти по техническо проучване имат глобален опит в проверяване на техническите и физически аспекти на проекта и могат да ви помогнат да опазите потенциалната си инвестиция като идентифицирате и намалите рисковете.

За да оценят техническата осъществимост на вашия проект, нашите експерти по технически проверки:

  • ще оценят физическата и техническа осъществимост на проекта
  • ще прегледат разрешенията и лицензите за оптимизиране на графиците
  • ще намалят несигурностите за планирания срок на проекта
  • ще прегледат избора на доставчици, техническия подбор на изпълнителите и източниците на материали
  • ще оценят разходите за разработване и монтаж, планиране на дейностите и последващото определяне на графика

В SGS глобалните и индустриалните ни знания и опит обхващат много области и можем да съберем екип от експерти, които имат специфични знания и опит за вашия проект. Нека да ви помогнем да съберете данни за вашето техническо проучване и те да ви дадат възможност да се фокусирате върху основните дейности и вземането на решения.