Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Стандартът ISO 20000 е фокусиран върху интегрирането и внедряването на процеси за координирано управление на услугите. Целта му е да предостави постоянен контрол, по-голяма ефективност и възможности за непрекъснато усъвършенстване. Това означава работа вътре във Вашата организация за постигане на съответствие между персонала и процедурите в отдела за поддръжка, екипите за сервизна поддръжка, предоставяне на услуги и работните екипи.

Стандартът е насочен към постигане на осигурено качество в ИТ услугите и се състои от две основни части.

  • ISO 20000-1 - формална спецификация, която дефинира изискванията за една организация с цел предоставяне на управлявани услуги с приемливо за клиентите качество. Може да се направи оценка на съответствието ви по тази спецификация.
  • ISO 20000-2 - кодекс за добра практика, който описва добрите практики при процесите на управление на услугите в обхвата на ISO 20000-1. Кодексът за добра практика е особено полезен за организации, които се подготвят за одит по ISO 20000-1 или планират усъвършенстване на услугите.

Сертификацията по ISO 20000 демонстрира надеждността и качеството на Вашите ИТ услуги пред служителите, заинтересованите страни и клиентите.

Ние предлагаме широко разнообразие от курсове за обучение за всички нива на умения и познания, включително и програми за обучение по основни положения и за водещи одитори.

Одит за сертификация по ISO 20000, извършен от SGS, ще помогне на Вашата организация да развие и подобри ефективността си.