Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

При употребата на опасни вещества трябва да спазвате строги регулации за безопасност и в етапа на ползване, и в този на унищожаване.

Всяко вещество, което може да се счете за опасно за хората или околната среда е предмет на свой уникален кодекс на регулиране. В SGS имаме опит и експертиза в широк кръг от отрасли и сектори, което ни дава възможност да ви предоставяме пълно консултиране относно системите ви за управление на опасни вещества.

Ние можем да ви помогнем да управлявате опасните си вещества цялостно и по безопасен начин, използвайки Директива за ОЕЕО (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване), IECEE (системата на IEC за тестване за съответствие и сертификация на електротехническо оборудване и компоненти) и IECQ HSPM (Управление на процедурите за опасни вещества). Изискванията по RoHS (Директива за рестрикциите при опасните вещества) и други национални и глобални стандарти трябва да бъдат прилагани стриктно, за да могат организациите да участват в глобалните вериги на доставка. Ние предлагаме услуги по изпитване, верификация, инспекция и сертификация, за да ви помогнем да гарантирате, че системите ви за управление на опасни вещества напълно отговарят на изискванията.

Нашите специализирани екипи по безопасност са базирани в целия свят и имат опит във всеки бранш и сектор, за да Ви предоставят услуга, на която можете да се доверите и да сте сигурни, че управлението на опасни вещества отговаря на всички изискуеми директиви и регулации.